המדריך השלם
 

1. מהו שמה של הפונקציה הראשית?
First
Main
כל שם שנבחר
Program

2. איך מסמנים הערה של מספר שורות?
?* *?
/* */
//
< >
3. מהו התו המאפשר מעבר לשורה חדשה?
n\
t\
r\
n\r\

4. בסיום של כל פקודה יש לרשום:
: (נקודותיים)
. (נקודה)
; (נקודה פסיק)
‘ (פסיק עילי)


© איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן.