המדריך השלם
 

מבחן

1. מה מבצעת הפונקציה הבאה:
int fun(int x)
{
    int i;
    if (x>1) fun(x-1);
       for (i=0; i < x; i++)
          putchar('*');
    putchar('\n');
}
מדפיסה משולש הפוך של כוכביות
מדפיסה משולש של כוכביות
לא מדפיסה דבר

2. מה מבצעת הפונקציה הבאה:
int fun (int x)
{
    if (n=0) return 1;
    else if (n=1) return 2;
    else if (n=3) return 3;
    else
       return fun(n-1)+fun(n-2)+fun(n-3);
}
הפונקציה מחשבת את הסדרה שכל איבר בה שווה לסכום ארבעת האיברים הקודמים לו
הפונקציה מחשבת את הסדרה שכל איבר בה שווה לסכום שלושת האיברים הקודמים לו
הפונקציה מחשבת את סדרת פיבונאצ'י

3. מה מבצעת הפונקציה הבאה:
void fun (int x)
{
    if (x==0 || x==1)
       return;
    else
       printf("%d ",x);
    fun (x-2);
}

הפונקציה מדפיסה את האיברים הקודמים ל x עד 0
הפונקציה מדפיסה את האיברים במקומות הזוגיים מ 0 עד x
הפונקציה מדפיסה את האיברים במקומות הזוגיים מ x עד 0
הפונקציה מדפיסה את האיברים מ x עד 0 או 1 בקפיצות של 2


© איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן.