המדריך השלם
 

מבחן

1. בשחרור רשימה המכילה שני מצביעים (כפי שהראנו) יש צורך לשחרר את שני המצביעים של הרשימה:
לא
כן

2. מה ראש הרשימה מכיל:
כתובת של האיבר הרשימה
כתובת של האיבר הראשון ברשימה וגם שדות המבנה האחרים

3. כשמעבירים את הכתובת של ראש הרשימה לארגומנט לפונקציה שהפרמטר
שלה הוא מצביע למצביע, מי מכיל את הכתובת של הרשימה המקורית?
head**
head
head&
head*

4. האם יש צורך לשלוח את הכתובת של ראש הרשימה כדי להציג את הרשימה?
כן
לא

5. מי בעל עדיפות קודמת:
האופרטור כוכבית קודם לאופרטור נקודה
האופרטור נקודה קודם לאופרטור כוכבית
בעלי אותה קדימות

6. בעזרת איזה אופרטור ניתן לפנות לאיבר הבא ברשימה?
אופרטור הנקודה
אופרטור החץ
שניהם יחד

7. במחיקת הרשימה, סמן מבין הבאים את מי יש לשלוח כארגומנט:
הכתובת של האיבר הראשון ברשימה
תוכן של ראש הרשימה
הכתובת של ראש הרשימה

8. הפונקציה שמוסיפה איברים לראש הרשימה נקראת:
Add
Append
Delete


© איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן.