המדריך השלם
 

מבחן

1. שורש העץ מכיל:
ערכים פשוטים ומצביעים לשני בנים
מצביע לאיבר הראשון בעץ

2. אם הינו מחליפים בפונקצית ההדפסה בין פקודת ההדפסה לקריאה השנייה של הפונקציה הינו מקבלים את האיברים לפי הסדר:
כן, מהקטן לגדול
כן, מהגדול לקטן
לא

3. מה סדר הכנסת האיברים בעץ?
בכל צומת הבן הימני גדול מהאב
בכל צומת הבן השמאלי קטן מהאב והבן הימני גדול
בכל צומת הבן השמאלי קטן מהאב

4. איזו מבין הפונקציות הבאות לא רקורסיבית?
()Set
()Del_t
()Display
()Add


© איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן.