המדריך השלם
 

מבחן

1. כאשר רוצים להצהיר על משתנה מטיפוס שלם באיזה מילה שמורה נשתמש:
Int
Float
Double
Long

2. איזה מבין הבאים הוא שם חוקי למשתנה:
Name!
100blue
&gil
pi

3. איפה יש להצהיר על המשתנים בבלוק:
לאחר הוראה.
בסיום הבלוק.
בתחילת הבלוק לפני כל הוראה.
איפה שאנו מעוניינים זה לא משנה.

4. מהי הפונקציה לניקוי מסך:
clrdrs
clrscr
clear
clean


© איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן.