המדריך השלם
 

מבחן:

1. אם ידוע מספר החזרות על הלולאה באיזה סוג של לולאה נשתמש?
While
Do while
For
אין זה משנה אפשר להשתמש בכל אחת מהלולאות שנרשמו למעלה.

2. מהי הפקודה אם מעוניינים לדלג על איטרציה אחת בלולאה?
Braek
Continue
Stop
Go

.3 לאחר פקודת goto יש לכתוב:
שם של תווית
שם של פונקציה
שם של פקודה
מה שנרצה

3. ניתן לממש תנאים מקוננים (if else) גם על ידי:
לולאת for
לולאת do while
פקודת switch case
אין עוד אופציה


© איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן.