המדריך השלם
 

מבחן

1. האם ניתן להגדיר שתי פונקציות עם אותו שם?
כן
לא

2. מה נרשום לפני שם הפונקציה כאשר נרצה שלא יוחזר ערך על ידי הפונקציה?
int
null
void
float

3. באיזה סוג משתנה אם נשלח אותו כארגומנט לפרמטר של הפונקציה ערכו ישתנה גם מחוץ לפונקציה?
כל סוגי המשתנים
int
float
מערך

4. האם ניתן לקרוא לפונקציה מכל מקום בתוכנית?
רק בטווח ההכרה של הפונקציה
מכל מקום


© איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן.