המדריך השלם
 

מבחן

1. מהי הפונקציה לפתיחת קובץ?
()fclosef
()fprintf
()fopenf
()fopen

2. מהו התו המציין גישה לקריאה בלבד?
w
r+
r
w+

.3 אם פתיחת הקובץ נכשלה אז הפונקציה לפתיחת הקובץ מחזירה:
Null
0
1
exit

.4 באיזו פונקציה נשתמש כאשר נרצה לקרוא תו מהקובץ?
()fgets
()getc
()fgetc
()gets

.5 מהי הסיומת של קובץ טקסט?
tiff
gif
text
txt

.6 באיזו פונקציה נשתמש כאשר נרצה לקרוא שורה מקובץ?
()fputs
()fgets
()fscanf
()fprintf


© איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן.