המדריך השלם
 

מבחן

1. מהי\הן המילה\ים שיש להוסיף כדי לציין כי הפונקציה מחזירה ערך מבנה?
struct
struct name_of_struct
" void struct
" return struct

2. האם ניתן לרשום struct בתוך struct בתוך struct?
כן
לא, ניתן לרשום רק struct בתוך struct

3. איך ניגשים לשדה ממבנה?
על ידי אופרטור הכתובת
על ידי אופרטור הנקודה
על ידי כתיבת שם השדה צמוד למשתנה

4. גודל משתנה מסוג מבנה יהיה:
גודל המשתנה הראשון כפול מספר המשתנים שבו
20 בתים (תמיד)
20 בתים לכל משתנה שהוא מכיל
סכום כל גדלי המשתנים שהוא מאגד בתוכו

5. האם ניתן להגדיר מערך מטיפוס מבנה?
כן, תלוי בשדות ה struct
כן (תמיד)
לא


© איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן.