המדריך השלם
 

מבחן

1. מהו האופרטור המעיד על הצהרה של מצביע:
כוכבית
נקודה
כתובת

2. מהי הפקודה המאפשרת הגדלת הזיכרון המוקצה בלי לפגוע בערכים ששמרנו?
Malloc
Realloc
Calloc
Slloc


© איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן.